વાની વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાની વાળવી

  • 1

    ટાઢી વાળવી.