વાની સાથે વઢે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાની સાથે વઢે એવું

  • 1

    સહેજ સહેજમાં લડે એવું; કજિયાખોર.