વાનો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાનો વાળવો

  • 1

    વાનો લગાવવો-ચોપડવો.