વાનું ફોફું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાનું ફોફું

  • 1

    દેખાવમાં જાડું પણ તાકાત વગરનું માણસ.