ગુજરાતી

માં વામોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વામોરુ1વામોરૂ2

વામોરુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુંદર સાથળવાળી-રૂપાળી સ્ત્રી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વામોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વામોરુ1વામોરૂ2

વામોરૂ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુંદર સાથળવાળી-રૂપાળી સ્ત્રી.

મૂળ

सं.