ગુજરાતી માં વાયકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વાયક1વાયક2

વાયેક1

નપુંસક લિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો +વાયક; વાક્ય.

મૂળ

જુઓ વાક્ય

ગુજરાતી માં વાયકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વાયક1વાયક2

વાયક2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સંદેશ; પાટમાં પધારવાનું નિમંત્રણ (લોક.).

ગુજરાતી માં વાયકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વાયક1વાયક2

વાયક

નપુંસક લિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો વેણ; વાક્ય.

મૂળ

જુઓ વાક્ય