વાયુકાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયુકાય

પુંલિંગ

  • 1

    છ પ્રકારોમાં (વાયુની કાયવાળો) એક જીવ-પ્રકાર; છકાય.

  • 2

    જૈન
    છ જાતના જીવ (પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય).