ગુજરાતી

માં વાયજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાયજ1વાયેજ2

વાયજ1

પુંલિંગ

 • 1

  વાએજ; ઉપદેશક.

ગુજરાતી

માં વાયજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાયજ1વાયેજ2

વાયેજ2

પુંલિંગ

 • 1

  વાએજ; ઉપદેશ.

 • 2

  ઉપદેશક.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઉપદેશ; વ્યાખ્યાન.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વાએજ; ઉપદેશ.

 • 2

  ઉપદેશક.

મૂળ

अ. वअज