વાયડું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયડું થવું

  • 1

    સમજાવ્યું ન સમજતાં આડું જ કર્યા કરવું, જક્કી થવું.