વાયડું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયડું પડવું

  • 1

    ભારે પડવું; ધાર્યા કરતાં અવળું પરિણામ આવવું.