વાયણું જમાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયણું જમાડવું

  • 1

    ઘેણ જમાડવી.