વાયદો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયદો કરવો

  • 1

    ભવિષ્યમાં અમુક સમય ઠરાવવો; મુદત ઠરાવવી.