વાયદો ગાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયદો ગાળવો

  • 1

    મુદત વિતાવવી.