વાયદે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયદે ચડવું

  • 1

    મુલતવી રહ્યાં કરવું; ટલ્લે ચડવું.