વાયરા વાઈ ચૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયરા વાઈ ચૂકવા

  • 1

    સુખદુઃખના અનુભવ થઈ જવા.