વાયરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયરો કાઢવો

  • 1

    ખૂબ ધમકાવવું.

  • 2

    થકવી નાખવું.

  • 3

    અધમૂઉં કરી નાખવું.