વાયરો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયરો ખાવો

  • 1

    પવન વાય તેનો ઉપભોગ કરવો.