વાયરો નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયરો નીકળવો

  • 1

    થાકીને લોથ થઈ જવું; ઠૂશ નીકળી જવી.

  • 2

    મરણતોલ થઈ જવું.