વાયરો નીકળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયરો નીકળી જવો

  • 1

    થાકીને લોથ થઈ જવું; ઠૂશ નીકળી જવી.

  • 2

    મરણતોલ થઈ જવું.