વાયરો વાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયરો વાવો

  • 1

    પવન ફૂંકાવો.

  • 2

    તુક્કો ચાલવો.