વાયવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયવી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાયુ સંબંધી.

  • 2

    વાયવ્ય (ખૂણો).