વાયુ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયુ આવવું

  • 1

    વાઈ આવવી.