વાયુ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાયુ થવો

  • 1

    બાદી થવી.

  • 2

    લાક્ષણિક રીસ ચઢવી; કંટાળો આવવો.