વારણું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વારણું વાળવું

  • 1

    -ને માથે આવતો દોષ વગેરેમાંથી બચાવી લેવું-બચાવ કરવો.