વાર્નિશ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાર્નિશ કરવું

  • 1

    વાનિશ ચડાવવો-ચોપડવો.