વાળાગરણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળાગરણું

વિશેષણ

  • 1

    સેળભેળ કરેલું.

  • 2

    બાદલું.