વાળાવીંજણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળાવીંજણો

પુંલિંગ

  • 1

    વાળો; વીરણના વાળાનો વીંજણો.

વાળાવીજણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળાવીજણો

પુંલિંગ

  • 1

    વાળો; વીરણના વાળાનો વીંજણો.