ગુજરાતી

માં વાળાવીજણોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાળાવીજણો1વાળાવીંજણો2

વાળાવીજણો1

પુંલિંગ

  • 1

    વાળો; વીરણના વાળાનો વીંજણો.

ગુજરાતી

માં વાળાવીજણોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાળાવીજણો1વાળાવીંજણો2

વાળાવીંજણો2

પુંલિંગ

  • 1

    વાળો; વીરણના વાળાનો વીંજણો.