વાળો ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળો ખેંચવો

  • 1

    તાર કાઢવો.