વાળ ઊતરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળ ઊતરવા

  • 1

    વાળ ખરી પડવા.