વાળ ન તૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળ ન તૂટવો

  • 1

    જરા પણ ઇજા ન થવી.