વાળ વાંકો ન થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાળ વાંકો ન થવો

  • 1

    જરા પણ ઇજા ન થવી.