વાવટો ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાવટો ઊડવો

  • 1

    ધજા ફરકવી, ફરફર થવી.