વાવટો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાવટો ચડવો

  • 1

    ધજા તેની કાઠી પર ચડવી.