વાવડી ચસકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાવડી ચસકવી

  • 1

    ગાંડું કે મૂર્ખ સાહસ થવું.

  • 2

    ગાંડું-મૂર્ખ બનવું.