ગુજરાતી માં વાવરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વાવર1વાવર2

વાવર1

પુંલિંગ

 • 1

  ભાળ; પત્તો; સમાચાર.

 • 2

  રોગનું ફેલાવું તે.

મૂળ

વા (सं. वि+आ=व्या)+वड (सं. पत्)

ગુજરાતી માં વાવરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

વાવર1વાવર2

વાવર2

પુંલિંગ

 • 1

  વાપર-વપરાશ.

 • 2

  વાવડ; ભાળ; પત્તો; સમાચાર.

 • 3

  રોગનું ફેલાવું તે.

મૂળ

'વાવરવું' પરથી; સર૰ म.