વાશિંગમાં આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાશિંગમાં આપવું

  • 1

    વૉશિંગ કંપનીમાં ધોવા આપવું.