વાસણ ઘસવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસણ ઘસવાં

  • 1

    વાસણ ઊટકીને સાફ કરવાં.