વાસણ છોલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસણ છોલવાં

  • 1

    વાસણને લાગેલો કાટ કે મેલ ઉતારવો.