ગુજરાતી

માં વાસલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાસલ1વાસેલ2

વાસલ1

વિશેષણ

  • 1

    વાસેલ; [વાસી રાખેલ] પડતર રાખેલું (ખેતર).

ગુજરાતી

માં વાસલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાસલ1વાસેલ2

વાસેલ2

વિશેષણ

  • 1

    પડતર રાખેલું (ખેતર).

મૂળ

વાસી રાખેલ