વાસીદામાં સાંબેલું જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસીદામાં સાંબેલું જવું

  • 1

    'અશકય વાત' એવો અર્થ બતાવવા વપરાય છે.