વાસીદું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસીદું વાળવું

  • 1

    છાણ પૂંજો વગેરે વાળી, નાખી આવવાં.