વાંસો થાબડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંસો થાબડવો

  • 1

    ઉત્તેજન કે શાબાશી આપવાં.