વાંસો ભારે થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાંસો ભારે થવો

  • 1

    માર ખાવા યોગ્ય થવું; મિજાજ-પતરાજી વધવાં.