વાસ ભરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસ ભરાવવો

  • 1

    ઉચાળા ભરાવવા; ઘરવખરી સાથે જવાની ફરજ પાડવી.