ગુજરાતી

માં વાહનખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાહનખરચ1વાહનખર્ચ2

વાહનખરચ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાહનનું ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં વાહનખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વાહનખરચ1વાહનખર્ચ2

વાહનખર્ચ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    વાહનનું ખર્ચ.