વાહનબદલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાહનબદલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વાહનમાંથી બીજામાં લેવું-બદલવું તે; 'ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ'.