વાહન રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાહન રાખવું

  • 1

    વાહન પોતાને ઘેર વસાવવું.