વા આવે એમ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વા આવે એમ કરવું

  • 1

    મનમાં આવે તેમ કરવું; તરંગવશ વર્તવું.