વા ખાતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વા ખાતું કરવું

  • 1

    અવગણવું; રખડાવવું.

  • 2

    નહિ ફાવવા દેવું.

  • 3

    પવન લાગે એવું કરવું.