વા ખાતું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વા ખાતું રહેવું

  • 1

    રખડી પડવું; રખડતું રહેવું.

  • 2

    નિષ્ફળ જવું.